.column-right-outer .widget, .column-left-outer .widget { border-bottom:4px solid #000; padding-bottom:20px; }

2011-10-21

Ikas Komunitateak: 1. batzarra.

Urriak 19an aurtengo ikasturteko lehenengo bilera izan genuen. 25 partahartzaile inguru bildu eta 11/12 ikasturtean ere gure proiektua garatzeko eta sendotzeko bidean, hurrengo erabakia hartu genuen:
- Batzorde orokor honetatik aparte 4 Batzorde espezifiko sortzea:
1. Giza eta material baliabideen batzordea.
2. Hezkuntza arautuz kanpoko hezkuntza eta kulturako batzordea.
3. Liburutegiaren batzordea.
4. Komunikazio eta harremanetarako batzordea.

Batzorde hauek eratu ziren jarraian eta beren lehen lana ikasturtearen plangintza egitea izango da. Modu autonomoan funtzionatuko dute baina koordinaturik eta ikasturtearen erdian (urtarrilean) Batzorde Orokorrean azalduko dute egindakoa.
Baliabideen Batzordea baditu jada 15 bolondresen izenak eta denbora gutxira, eskolak dituen lehentasunen azterketa egin ondoren, martxan jarriko ditugu laguntza hauek ikasgeletan
El pasado miércoles tuvo lugar la primera asamblea de la Comisión Mixta General del centro de adultos EPA de Azpeitia para seguir trabajando en el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Asistieron a la misma alrededor de 25 participantes y se organizaron las siguientes comisiones:
- Comisión de recursos humanos y materiales.
- Comisión de educación y cultura extraescolar.
- Comisión de la Biblioteca.
- Comisión de relaciones y comunicación.
Estas comisiones funcionarán de forma autónoma pero al mismo tiempo coordinada y su primera tarea va a ser preparar la planificación para este curso. En enero se realizara otra asamblea general para analizar la evolución del proyecto.
Decir por último que ya hay 15 persona voluntarias para participar en las aulas en las diferentes proyectos metodológicos: grupos interactivos, conversación, ayuda a la lectura etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Iritzia