.column-right-outer .widget, .column-left-outer .widget { border-bottom:4px solid #000; padding-bottom:20px; }

2014-04-22

AMA LURRAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2014 Día Internacional de la Madre Tierra

Lurra izendatzeko "Ama Lurra" modu arrunta erabiltzen da hainbat herrialde eta lurraldetan; izan ere gizakiak eta beste izaki bizidunek, gure bizilekua edo habitata den Planetarekiko daukaten dependentzia adierazten da hitz honekin.  Izan ere, Ama Lurra zaintzeak daukan garrantzia nabarmentzen da apirilaren 22an, urtero, Ama Lurraren Nazioarteko Eguna ospatuz munduan zehar.
2014ko leloa "Hiri Berdeak" da. Aldaketak eman behar dira etxebizitzetan ingurumen-irizpideak gailenduz, garraioaren eraginkortasuna hobetuz, ondasun eta zerbitzuen produkzioa aldatuz, edota sortutako hondakinen kudeaketa hobetuz gizakiaren bizi kalitatea gehitu eta datorzkigun erronka ekologikoei aurre egiteko, adibidez, aldaketa klimatikoa edo energia dependentzia. 

                                         Iturria: Euskadiko Biodibertsitate Zentroa
                                    
Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra a lo largo del mundo.
En diversos países y regiones se ha adoptado la expresión"Madre Tierra" para referirse al planeta Tierra, subrayando de esta manera la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todas y todos habitamos.
En 2014, el lema es "Ciudades Verdes". Se deben priorizar criterios medioambientales en las viviendas, mejorar la eficacia del transporte, optimizar la producción de bienes y servicios o mejorar la gestión de los residuos, con el fin de mejorar la calidad de vida y hacer frente a los grandes desafíos ecológicos de la humanidad en el Planeta Tierra, como el cambio climático o la energía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Iritzia